Till huvudinnehåll
Diarienummer 2011:1104
Publicerad 8 mars 2012

Genomförande av funktionshinderspolitiken

Skolmyndigheterna har ett gemensamt ansvar för att genomföra funktionshinderspolitiken på skolområdet. Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) har redovisat sitt respektive arbete.

Rapport till regeringen
Senast uppdaterad: 19 oktober 2020