Till huvudinnehåll
Diarienummer 2011:6544
Publicerad 2 september 2013

Ombedömning nationella prov 2013

Skolinspektionen har under under 2013 omrättat 31 800 elevlösningar av nationella prov på delprovsnivå från 461 skolor. Den här rapporten beskriver resultatet från denna omrättning, vilket är den fjärde genomförda.

Totalt har under fyra år 128 000 prov omrättats. I omrättningen undersöker Skolinspektionen om det delprovsbetyg som en elev fick på det nationella provet skulle bli detsamma om en annan lärare be-dömde provet. Skolinspektionen konstaterar att avvikelserna mellan ursprungsrättning och omrättning fortsatt är mycket stora i vissa fall.

Ombedömning av nationella prov
Senast uppdaterad: 18 maj 2021