Till huvudinnehåll
Diarienummer 2013:3945
Publicerad 30 september 2013

Redovisning av regeringsuppdrag att minska dokumentationsinhämtningen

Statens skolinspektion fick den 30 maj 2013 i uppdrag av regeringen att utforma en åtgärdsplan i syfte att minska den dokumentationsmängd som myndigheten inhämtar samt redovisa redan vidtagna åtgärder. Skolinspektionen redovisar härmed uppdraget.

Rapport till regeringen
Senast uppdaterad: 20 oktober 2020