Till huvudinnehåll
Diarienummer 2011:4886
Publicerad 15 november 2013

Uppföljning och analys av Skolinspektionens verksamhet utifrån det minoritetspolitiska uppdraget för år 2013

Skolinspektionen har fått regeringens uppdrag att under tre år följa upp och analysera sitt eget arbete för att uppnå de minoritetspolitiska målen, såväl intern som externt. Lever myndigheten upp till de krav som ställs i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk?

Rapport till regeringen
Senast uppdaterad: 20 oktober 2020