Till huvudinnehåll
Diarienummer 2015:1814
Publicerad 16 november 2016

Ombedömning nationella prov 2014-2015

Statens Skolinspektion har sedan 2009 haft i uppdrag av regeringen att årligen genomföra viss central rättning av nationella prov. Syftet med ombedömningen är att stödja en likvärdig bedömning och betygssättning av proven över landet.

Skolinspektionen redovisar här till regeringen resultatet av sjunde årets centrala rättning. Denna avser nationella prov i grundskolan och gymnasiet som genomfördes under 2015, och nationella prov inom den kommunala vuxenutbildningen på gymnasienivå som genomfördes under 2014.

Ombedömning av nationella prov
Senast uppdaterad: 18 maj 2021