Till huvudinnehåll
Diarienummer 2015:3364
Publicerad 17 februari 2017

Förskolans kvalitet och måluppfyllelse

Under tre år har Skolinspektionen ett särskilt fokus på att granska förskolans kvalitet och måluppfyllelse. Ett syfte är att lyfta fram viktiga områden som förskolan behöver förbättra.

Granskningen ska också kunna identifiera framgångsfaktorer och beskriva dessa genom konkreta exempel på förutsättningar och arbetssätt i förskolan som skapar god kvalitet. Uppdraget ska delredovisas till regeringskansliet vid tre tillfällen, en gång per år. Detta är den andra delrapporten, som beskriver resultat och erfarenheter från projekt som drivits under 2016, samt som relaterar till den första delrapporten från mars 2016.

Granskningsrapport
Rapport till regeringen
Senast uppdaterad: 12 september 2020