Till huvudinnehåll
Diarienummer 2019:304
Publicerad 4 mars 2019

Budgetunderlag 2020-2022

I detta budgetunderlag redovisar Skolinspektionen sina bedömningar av områden som påverkar myndighetens ekonomiska behov de kommande åren.

Skolinspektionen föreslår att Skolinspektionen till förvaltningsanslaget tillförs:

  • 10 miljoner kronor årligen för att kunna motverka att myndigheten får en lägre närvaro i skolsystemet för regelbunden granskning
  • 15 miljoner kronor årligen under 2020-2022 för att som en försöksverksamhet involvera främst en grupp rektorer i den regelbundna inspektionen och skapa en organisation för att dessa ska kunna följa med vid granskningar. Möjlighet finns att dimensionera satsningen i större eller mindre skala.
  • 10 miljoner kronor årligen under 2020-2022 för att genomföra en koncentrerad satsning på kvalitetsgranskningar inom vuxenutbildningen.

Skolinspektionen föreslår att låneramen utökas med:

  • 10 miljoner kronor årligen för att möta nödvändiga IT-investeringar och för att kunna ombesörja förväntade lokalinvesteringar.
Rapport till regeringen
Senast uppdaterad: 8 september 2020