Till huvudinnehåll
Diarienummer 2020:271
Publicerad 26 februari 2020

Budgetunderlag 2021-2023

I detta budgetunderlag redovisar Skolinspektionen sina bedömningar av områden som påverkar myndighetens ekonomiska behov de kommande åren.

Skolinspektionen föreslår att Skolinspektionen till förvaltningsanslaget tillförs:

  • 10 miljoner kronor årligen för ytterligare behov som rör ägar- och ledningsprövning, komplexa utredningar kring vissa ärenden samt metoder för risk- och väsentlighetsanalys.
  • 15 miljoner kronor per år under 2021–2023 för att tidsbegränsat genomföra en koncentrerad satsning på kvalitetsgranskningar inom vuxenutbildningen. Möjlighet finns att dimensionera om satsningen och utföra den i större eller mindre skala.

 

Rapport till regeringen
Senast uppdaterad: 12 september 2020