Till huvudinnehåll
Diarienummer 2022:248
Publicerad 22 februari 2022

Årsredovisning 2021

Skolinspektionen var under 2021 återhållsam med skolbesök av hänsyn till smittrisken och den ansträngda situationen i landets skolor. Istället har många granskningar gjorts på distans.

Under dessa förutsättningar fattade myndigheten 6 376 beslut under året. Totalt har 953 skolenhetsbesök genomförts under året, antingen fysiskt eller digitalt. Mer än 2 000 personer har intervjuats, däribland huvudmän, rektorer och ett stort antal elever.

Skolinspektionen har också fortsatt att arbeta intensivt med ägar- och ledningsprövning. Under året återkallade myndigheten godkännandet för nio fristående skolenheter, tillhörande fyra olika huvudmän. I samtliga fall bidrog vår ägar- och ledningsprövning till besluten.

Skolinspektionens granskningar ska leda till förbättringar som stärker elevernas situation och vardag i skolan. En absolut majoritet av skolorna rättar de brister vi sett.

Årsredovisning
Senast uppdaterad: 22 februari 2022