Till huvudinnehåll
Diarienummer 2024:1192
Publicerad 15 mars 2024

Skolinspektionens årsrapport 2023

I Skolinspektionens årsrapport berättar vi om våra erfarenheter framför allt från tillsyn och kvalitetsgranskning men även från tillståndsprövning och myndighetens skolenkät.

Skolinspektionen lämnar årligen en rapport till regeringen om erfarenheterna från föregående år gällande situationen i skolan. Myndighetens granskning sker främst utifrån risk och syftar inte till att återge en representativ bild av hur det ser ut på alla skolor i landet.

 

Årsrapport
Senast uppdaterad: 12 april 2024