Till huvudinnehåll
Diarienummer 2017:7122
Publicerad 17 november 2017

Beslut om ansökningar att starta eller utöka fristående skola – läsåret 2018/19

Elever i totalt 21 kommuner kan få en eller flera nya fristående skolor att välja på inför höstterminen 2018. Flertalet av de nya fristående skolorna är gymnasieskolor. Tre av fem avslag beror på svag elevprognos, alltså att förhandsintresset för skolan inte är tillräckligt för att ge förutsättningar för en stabil och långsiktig ekonomisk grund.

Skolinspektionen har godkänt 34 ansökningar om att starta fristående skolor och 53 ansökningar om att utöka befintliga fristående skolor. I år står gymnasieskolor för majoriteten av godkända nyetableringar och utökningar.

Rapporten visar statistik över beslut gällande 239 ansökningar. Det finns två ansökningar som vid tidpunkten för rapportens framtagning ännu inte fått något beslut. Dessa inväntar en tillsynsrapport gällande den sökande skolan.

Skolinspektionen har godkänt 34 av 115, vilket motsvarar 30 procent av inkomna ansökningar om att starta fristående skola med start läsåret 2018/19. Andelen godkända ansökningar om att få starta fristående skolor har legat på ungefär samma nivå under flera år. Föregående år godkändes 43 skolor.

Statistikrapport
Senast uppdaterad: 16 oktober 2020