Till huvudinnehåll
Diarienummer 2016:5836
Publicerad 21 februari 2017

Statistik över regelbunden tillsyn 2016

Skolinspektionen granskar regelbundet landets skolor, för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Under 2016 gjorde Skolinspektionen regelbunden tillsyn på 932 grund- och gymnasieenheter, inkluderat särskolor hos sammanlagt 310 unika huvudmän.

Statistikrapport
Senast uppdaterad: 15 oktober 2020