Till huvudinnehåll
Diarienummer 2018:475
Publicerad 23 mars 2018

Ansökningar om att starta eller utöka fristående skola läsåret 2019/20

Alla som vill starta eller utöka en fristående skola måste ansöka hos Skolinspektionen. Här hittar du statistik över ansökningarna inför läsåret 2019/20. Den visar att Skolinspektionen har fått in 317 ansökningar, vilket är en ökning med drygt 30 procent jämfört med året innan.

Ökningen beror främst på att antalet ansökningar om gymnasieskola har ökat både gällande nyetableringar och utökningar, sammanlagt med 45 procent.

Antalet ansökningar om att starta fristående grundskolor har däremot minskat jämfört med föregående år.

Ansökningar gällande nyetablering av gymnasieskola

Skolinspektionen har tagit emot 78 ansökningar om att starta fristående gymnasieskola. Antalet ansökningar om att starta gymnasieskola har ökat med 43 procent jämfört med föregående år och är det högsta antalet som inkommit gällande nyetablering av gymnasieskola sedan 2011. Det är 41 sökande som står bakom de 78 ansökningar som kommit in. Det är flest antal sökande om ny gymnasieskola sedan 2012.

10 procent av sökande står för 40 procent av ansökningarna om ny gymnasieskola

Det vanligaste är att vi får in en ansökan per sökande och 30 av de 41 sökande för nyetablering av gymnasieskola ansöker endast om en skola. Fyra sökande, 10 procent av det totala antalet sökande för nyetablering av gymnasieskola, har ansökt om 5 eller fler skolor. Det motsvarar 30 skolor, vilket är nästan 40 procent av ansökningarna.

Ökat antal kommuner där sökande vill starta gymnasieskola

I jämförelse med förra årets ansökningsomgång har antalet kommuner som sökande vill starta gymnasieskola i ökat. I år rör ansökningarna om ny gymnasieskola sammanlagt 37 kommuner. Detta är drygt 50 procent fler kommuner jämfört med föregående år då ansökningarna gällde 24 kommuner. Detta är det högsta antalet berörda kommuner sedan 2013. Av dessa 37 kommuner är det 7 som i nuläget saknar fristående gymnasieskola och kan komma att få sin första med skolstart läsåret 2019/20.

Färre ansökningar om att starta ny grundskola

Det har kommit in 49 ansökningar om att starta fristående grundskola. Detta är en minskning med 13 procent sedan föregående år och det lägsta antalet sedan Skolinspektionen bildades 2008. Det är 36 sökande som står bakom de 49 ansökningarna. Även detta är det lägsta sedan 2008.

Statistikrapport
Senast uppdaterad: 14 oktober 2020