Till huvudinnehåll
Diarienummer 2019:6122
Publicerad 23 september 2019

Etableringskontroll 2019

Inför skolstarten höstterminen 2019 genomförde Skolinspektionen etableringskontroller på 58 friskolor i 36 kommuner. 12 av dessa skolor hade någon form av brist. Här kan du ta del av hela statistiken över etableringskontrollen för 2019.

Den som vill starta en ny fristående skola eller utöka verksamheten på en befintlig fristående skola måste ansöka om detta hos Skolinspektionen. Om ansökan godkänns görs även en etableringskontroll innan utbildningen får starta. 

Skolinspektionen granskar nu även ägar- och ledningskrets 

Syftet med etableringskontrollen är att se om förutsättningar finns för att ge elever en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen kontrollerar att skolhuvudmannen, alltså företaget eller organisationen som driver skolan, har de materiella och personalmässiga förutsättningar som krävs. Nytt för i år är att Skolinspektionen har fått i uppdrag att granska huvudmannens ägar- och ledningskrets. Det som granskas är huvudmannens ekonomiska förutsättningar och huvudmannens ägare och lednings insikt i de förskrifter som gäller för skolverksamheten samt deras lämplighet att bedriva denna. Granskningen av ägar- och ledningskretsen i etableringskontrollen gäller enbart nyetableringar. 

12 av 58 fristående skolor hade brist

Inför höstterminen 2019 genomförde Skolinspektionen 73 etableringskontroller för 41 olika huvudmän på 58 skolor i 36 olika kommuner. Av dessa 73 rörde 25 nyetablerad verksamhet medan 48 etableringskontroller rörde utökning av redan befintliga skolenheter. Brister upptäcktes i etableringskontrollen av 12 skolenheter med 8 olika huvudmän.

7 av 8 huvudmän rättade till bristerna

7 av 8 huvudmän som fick föreläggande i etableringskontrollen 2019 åtgärdade bristerna innan terminen startade. En huvudman har valt att skjuta upp skolstarten på grund av problem med lokaler. Skolinspektionen har därmed inte återkallat något godkännande om tillstånd i etableringskontrollen 2019.

Statistikrapport
Senast uppdaterad: 8 september 2020