Till huvudinnehåll
Diarienummer 2019-1274
Publicerad 26 mars 2019

Statistikrapport regelbunden kvalitetsgranskning HT 2018

Regelbunden kvalitetsgranskning är en ny inspektionsmodell som Skolinspektionen startade inför höstterminen 2018. I rapporten redovisas vad vi såg i den regelbundna kvalitetsgranskningen under höstterminen.

Statistikrapport - regelbunden kvalitetsgranskning HT 2018

Inom den regelbundna kvalitetsgranskningen tittar Skolinspektionen på i vilken utsträckning den granskade skolan uppnår kvalitet inom de fyra områdena Rektors ledarskap, Undervisning, Trygghet och studiero samt Bedömning och betygssättning. En skola kan bedömas uppnå kvalitet i hög utsträckning, i flera delar eller i låg utsträckning.

Eftersom den regelbundna kvalitetsgranskningen just startat och det än så länge är få skolor som fått ett beslut är det viktigt att resultaten tolkas med försiktighet. Statistiken för höstterminen 2018 visar i korthet att för alla bedömningsområden så uppnås:

  • kvalitet i hög utsträckning i 29 procent, vanligast inom bedömningsområdet Trygghet och studiero.
  • kvalitet i flera delar i 58 procent, vanligast inom bedömningsområdet Undervisning.
  • kvalitet i låg utsträckning i 13 procent, vanligast inom bedömningsområdet Bedömning och betygssättning.
Statistikrapport
Senast uppdaterad: 8 september 2020