Till huvudinnehåll
Diarienummer SI 2021:6664
Publicerad 24 november 2021

Beslut om ansökningar att starta eller utöka fristående skola - läsåret 2022/23

Skolinspektionen har mottagit 223 ansökningar om utökning och nyetablering av fristående och internationell skola inför läsåret 2022/23. Av dessa har vi godkänt 107, varav 52 rör nyetablering och 55 rör utökning av befintlig verksamhet. Det kan jämföras med 2020 då 100 av 208 inkomna ansökningar godkändes.

infografik tillstånd-webb.png

Fler nya grundskolor än gymnasieskolor

Vi har fått in 92 ansökningar om nyetablering av grundskola och internationell skola på grundskolenivå. Detta är den högsta siffran sedan 2016. Av dessa ansökningar har vi godkänt 37. När det gäller nyetablering av gymnasieskola, gymnasiesärskola och internationell skola på gymnasienivå har vi godkänt 17 av 62 inkomna ansökningar.

75 ansökningar har fått avslag

Totalt har 75 ansökningar fått avslag. Den vanligaste grunden för avslag både vid ansökan om utökning och nyetablering var elevprognos och ekonomiska förutsättningar. Åtta ansökningar har fått avslag i ägar- och ledningsprövning.

Stora aktörer dominerar skolmarknaden

Skolmarknaden domineras idag av stora friskolekoncerner. Av de 107 ansökningar vi har godkänt kommer 84 ansökningar från sökande som ingår i en skolkoncern. Totalt 27 koncerner står bakom de 84 godkända ansökningarna. 40 kommuner har gett tillstånd för ny skola i sina kommuner.

Ökning av ansökningar om internationell skola men få godkända

Intresset för att starta internationell skola har ökat de senaste åren. Internationella skolor följer ett annat lands eller en internationell läroplan samt undervisar på andra språk än svenska. I årets ansökningsomgång har vi fått in 33 ansökningar om att starta internationell skola. Det är nästan dubbelt så många som 2020 och tre gånger så många som 2019. En aktör som står bakom alla dessa ansökningar och vi har godkänt två av dem. 

Distansundervisning - en ny tillståndsform

Distansundervisning är en ny tillståndstyp för 2021 som regeringen beslutade om ifjol. Utöver de 223 inkomna ansökningarna om fristående och internationell skola har vi fått in fyra ansökningar från enskilda huvudmän om att få bedriva utbildning med distansundervisning. Två av ansökningarna är ännu inte beslutade medan de övriga två har avslagits.

Tabeller över tillståndsbeslut

Statistikrapport
Senast uppdaterad: 24 november 2021