Till huvudinnehåll
Diarienummer 2021:1762
Publicerad 26 mars 2021

Statistikrapport över individärenden 2020

Under 2020 inkom det 3 876 anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO). Det är en minskning med 16 procent jämfört med 2019. Det är andra året i rad sedan Skolinspektionen bildades som antalet inkomna anmälningar minskade.

Under 2020 har Skolinspektionen och BEO fattat beslut om 4 190 anmälningar. Dessa kan även ha inkommit tidigare år. Kritikbeslut fattades i 26 procent av dessa anmälningar, vilket är en lägre andel än 2019 då motsvarande andel var 31 procent.

Under de senaste åren har myndigheten aktivt arbetat med att uppmärksamma huvudmännen på vikten av att ha en välfungerande lokal klagomålshantering. Detta kan möjligtvis förklara minskningen av anmälningsärenden de senaste två åren.

Fler pojkar än flickor

Grundskolan står för 79 procent av alla inkomna anmälningar och det är vanligare att de inkomna anmälningarna handlar om pojkar än om flickor, vilket är samma mönster som tidigare år.

Anmälningarna handlar framförallt om kränkande behandling (38 procent) och att elever inte fått det särskilda stöd som de har rätt till (24 procent) samt skolplikt och rätt till utbildning (11 procent).

Viten 2020

Totalt under 2020 fattade Skolinspektionen 19 beslut om föreläggande vid vite. Föregående år fattade vi 99 beslut. Vitesbeloppen under 2020 varierade mellan 100 000 och 2 600 000 kronor. 

Anmälningar till Lärarnas ansvarsnämnd (LAN)

Under 2020 har Skolinspektionen registrerat 136 anmälningar gällande lärares och förskolelärares lämplighet eller skicklighet, vilket var en minskning mot 2019 då antalet var 292.

Anmälningar och beslut 2020

Här kan du ta del av statistiken uppdelat på kommun, kön och verksamhetsform i Excelformat.

Anmälningar och beslut 2020

Statistikrapport
Senast uppdaterad: 26 mars 2021