Till huvudinnehåll
Publicerad 20 april 2021

Ansökningar om att starta eller utöka fristående skola 2022/23

Skolinspektionen har inför läsåret 2022/23 tagit emot 222 ansökningar om utökning och nyetablering av fristående skola. Det är en ökning med runt sju procent jämfört med ansökningarna läsåret 2021/22. En bidragande faktor är att vi fått in fler ansökningar om att starta internationella skolor.

Av de 222 ansökningarna handlar 122 ansökningar om nyetablering medan 100 handlar om utökning av befintlig skolverksamhet.

Ökning av internationella skolor

Antalet inkomna ansökningar om att starta internationella skolor fortsätter att öka. I årets ansökningsomgång har vi fått in 33 ansökningar, vilket är mer än en fördubbling jämfört med 2020. En aktör står bakom 29 av de 33 ansökningarna. Detta är en bidragande faktor till det ökade totala antalet inkomna ansökningar.

Ansökningar om nyetablering av grundskola och gymnasieskola

Totalt fick vi in 91 ansökningar om nyetablering av grundskola, grundsärskola och internationell skola på grundskolenivå i årets ansökningsomgång, vilket är ökning med över 80 procent jämfört med 2020. Vi har fått in 64 ansökningar om nyetablering av gymnasieskola och internationell skola på gymnasienivå. Det är en ökning med ungefär 40 procent mot 2020. Även här är det internationella skolor som bidragit till ökningen. Antalet ansökningar om utökning av gymnasieskola har minskat med ungefär 22 procent jämfört med 2020.

Aktiebolag bakom de flesta ansökningarna

Över 90 procent av de inkomna ansökningarna kommer från sökande som driver aktiebolag och 60 procent har inkommit från sökande som ingår i en koncern. För både nyetablering av grundskola och gymnasieskola har majoriteten av ansökningarna kommit från sökande som inte är etablerade på skolmarknaden. 

Alla ansökningar skola för skola finns även i Excelformat här:

Statistikrapport
Senast uppdaterad: 20 april 2021