Till huvudinnehåll
Diarienummer SI 2022:1459
Publicerad 21 april 2022

Ansökningar om att starta eller utöka skola 2023/24

Skolinspektionen har inför läsåret 2023/24 tagit emot 206 ansökningar om att starta eller utöka fristående skola. Det är en minskning med ca 8 procent jämfört med ifjol. 78 av ansökningarna rörde nyetableringar medan 128 gällde utökning av befintlig skolverksamhet.

Infografik tillståndsrapport 2022-FB.png

Nu även ansökningar från offentliga huvudmän inkluderade

Nytt för i år är att vi även inkluderar ansökningar som inkommit från offentliga huvudmän. Ansökningarna från offentliga huvudmän avser enbart internationell skola på grundskolenivå och ansökningar om undervisning på distans.

Majoriteten av ansökningarna kommer från skolkoncerner

Majoriteten av ansökningarna kommer från de stora aktörerna i friskolesektorn som redan är etablerade på skolmarknaden. 160 av ansökningarna kommer från sökande som ingår i en skolkoncern. Flest har inkommit från Academedia och Thorengruppen som står för 35 respektive 27 av ansökningarna.

Intresset att starta gymnasieskola på samma nivå som tidigare

I årets ansökningsomgång har vi fått in totalt 150 ansökningar om nyetablering eller utökning av fristående gymnasie- och gymnasiesärskola. 36 av dessa handlar om starta ny gymnasie- och gymnasiesärskola, vilket ungefär är på samma nivå som tidigare år.

Lägre intresse att starta grundskola

Intresset att starta ny fristående grund- och grundsärskola har minskat i år. Vi har fått in 42 tillståndsansökningar för nyetablering av fristående grund- och grundsärskola. Motsvarande siffra ifjol var 58 ansökningar. Sedan 2010 har antalet inkomna ansökningar om nyetablering av grundskola minskat men förra året skedde en tillfällig ökning. Men de senaste åren har antalet inkomna ansökningar legat ganska stabilt och 2022 är i nivå med perioden 2017-2020. 

Fler vill bedriva distansundervisning

Nu kan både enskilda och offentliga huvudmän ansöka om att få bedriva distansundervisning. Utöver de 206 inkomna ansökningarna har vi fått in 43 ansökningar om distansundervisning. Av dessa har 38 kommit från offentliga huvudmän.

Färre ansökningar om internationell skola

Under 2022 har det inkommit tre ansökningar om starta internationell skola. Det är en minskning med 31 ansökningar jämfört med 2021. Den tillfälliga ökningen ifjol beror på att det var en aktör som stod bakom majoriteten av ansökningarna. Bakom de tre bolag som inkommit med ansökningarna i år står en aktör.

Stor del av gymnasieelever går i friskola

Skolinspektionen har tidigare uppmärksammat att en stor del av gymnasieeleverna går i fristående skolor och att tillståndsstatistiken tyder på att andelen kommer att fortsätta öka. Idag går närmare 30 procent av landets elever i en friskola. I Skolinspektionens årsrapport från 2021 går det att läsa mer om hur Skolinspektionen granskar fristående huvudmäns kompensatoriska uppdrag.

Skolinspektionens årsrapport 2021 

Alla ansökningar skola för skola finns även i Excelformat här:

Statistikrapport
Senast uppdaterad: 21 april 2022