Till huvudinnehåll
Diarienummer SI 2022:1459
Publicerad 15 december 2022

Beslut om ansökningar att starta eller utöka fristående skola - läsåret 2023/24

Skolinspektionen har inför läsåret 2023/24 mottagit 206 ansökningar om utökning och nyetablering av fristående skola. Av dessa har vi godkänt 110 ansökningar. Ungefär tre fjärdedelar avser utökning och en fjärdedel nyetablering.

Infografik-tillstandsbeslut2022-webb.jpg

Nio av tio ansökningar rör utökningar av gymnasieskola

81 av de 110 godkända ansökningarna gällde utökning av redan befintlig skolverksamhet. Åtta rör grundskola, 72 gymnasieskola och en (1) gymnasiesärskola. Ansökningar om avvikelser från de nationella programmen måste förnyas vart fjärde år och de ligger bakom en klar majoritet av de godkända tillstånden.

Vi har godkänt totalt 29 ansökningar om nyetablering under året. Den siffran är den lägsta sedan 2010 då statistiken började sammanställas. 18 av ansökningarna rörde grundskola och 11 gymnasieskola. 

Koncerner bakom majoriteten av de godkända ansökningarna

Åtta av tio ansökningar kommer sökande som ingår i en koncern. Bakom de godkända ansökningarna står totalt 21 olika koncerner. Tre koncerner (Academedia AB, Watma group AB och Cedergrenska AB) står bakom nästan hälften av de godkända ansökningarna.

Inga godkända ansökningar om distansundervisning eller internationell skola

Skolinspektionen har fått in 44 ansökningar om att bedriva distansundervisning. Ingen av dessa ansökningar har godkänts. Majoriteten av ansökningarna har kommit från kommunala huvudmän. Fem av de 44 ansökningarna gällde distansundervisning med fristående huvudman.

I årets ansökningsomgång har vi fått in tre ansökningarna om internationell skola. Ingen av dessa har godkänts. Under 2020 och 2021 inkom ett större antal ansökningar om att starta internationell skola från en och samma aktör. Det är samma aktör som står bakom årets tre ansökningar.

Tabeller över tillståndsbeslut

Statistikrapport
Senast uppdaterad: 15 december 2022