Till huvudinnehåll
En skolbyggnad
Diarienummer SI 2022:7329
Publicerad 27 september 2022

Etableringskontroll 2022

Inför höstterminen 2022 genomförde Skolinspektionen 83 etableringskontroller av 50 olika huvudmän. Här kan du ta del av hela vår senaste statistik från etableringskontrollerna vi har gjort 2022.

Den som vill starta en ny fristående skola eller utöka verksamheten på en befintlig fristående skola måste ansöka om detta hos Skolinspektionen. Om ansökan godkänns görs även en etableringskontroll innan utbildningen får starta. 

Brister vid 30 skolenheter

Inför höstterminen 2022 genomförde vi sammanlagt 83 etableringskontroller av 50 olika huvudmän. 46 av kontrollerna gällde nyetablerad verksamhet medan 37 rörde utökning av redan befintliga skolenheter. Totalt upptäckte vi brister vid 30 skolenheter med 19 olika huvudmän. I 23 av fallen rörde det sig om nyetableringar och sju av fallen om utökningar. 

Merparten av bristerna handlar om att huvudmannen inte har haft ändamålsenliga lokaler och utrustning samt böcker och andra lärverktyg. Flera hade inte heller ordnat med tillgång till elevhälsa för eleverna och fler hade anställt lärare som saknade lärarlegitimation.

Fem av huvudmännen som fick föreläggande i etableringskontrollen 2022 hade inte åtgärdade bristerna innan terminen startade. Vid tidpunkten för sammanställandet av rapporten pågick fortfarande uppföljning av två ärenden som fått föreläggande. Skolinspektionen hade vid tidpunkten för sammanställandet av rapporten inte återkallat något godkännande om tillstånd i etableringskontrollen 2022.

Etableringskontroll 2022 tabell

PM
Senast uppdaterad: 27 september 2022