Till huvudinnehåll
Diarienummer SI: 2023:2263
Publicerad 13 april 2023

Ansökningar om att starta eller utöka skola läsåret 2024/2025

I 2023 års ansökningsomgång har det inkommit totalt 99 ansökningar om att starta eller utöka fristående skola. Det är mer än en halvering av både nyetableringar och utökningar jämfört med tidigare år. Av de inkomna ansökningarna avser ungefär 60 procent utökning och 40 procent nyetablering.

Tillstånd-ansökningar-2023.png

Mer än en halvering av antal ansökningar jämfört med 2022

Antalet ansökningar 2023 har mer än halverats jämfört med 2022. I årets ansökningsomgång har Skolinspektionen mottagit 39 ansökningar om nyetablering och 60 ansökningar om utökning. Av de totalt 99 inkomna ansökningarna avser 39 fristående grund- och grundsärskola, 55 gymnasie- och gymnasiesärskola och 5 internationell skola. Det är främst ansökningar om utökning av gymnasieskola som har minskat jämfört med 2022. 

Färre ansökningar från skolkoncerner

Antalet inkomna ansökningar från sökande som ingår i koncern har mer än halverats jämfört med tidigare år medan ansökningar från aktörer som driver ideella föreningar och stiftelser är på en liknande nivå som tidigare. Merparten av ansökningarna, både om nyetablering och utökning, kommer från sökande som ingår i en koncern, 68 av 99 inkomna ansökningar.

Koncerner har däremot lämnat in betydligt färre ansökningar jämfört med tidigare år. I 2022 års ansökningsomgång inkom exempelvis koncernerna Academedia AB, Thorengruppen AB och Watma Group AB med totalt 75 ansökningar. Motsvarande siffra i år är 17 ansökningar. Enbart koncernen Internationella engelska skolan har inkommit med fler ansökningar i år jämfört med förra året.

Även ansökningar om distansundervisning har minskat

Utöver de 99 ansökningarna om tillstånd för fristående skola har Skolinspektionen tagit emot 13 ansökningar om att bedriva distansundervisning, vilket är en kraftig minskning jämfört mot i fjol då siffran låg på 43 ansökningar. Bakom de 13 inkomna ansökningarna står 13 sökande.

Alla ansökningar skola för skola finns även i Excelformat här:

Statistikrapport
Senast uppdaterad: 13 april 2023