Till huvudinnehåll
Diarienummer 2023:6897
Publicerad 12 oktober 2023

Etableringskontroll 2023

Inför höstterminen 2023 genomförde Skolinspektionen 57 etableringskontroller hos 40 olika huvudmän. I årets kontroll var det 17 skolenheter med 15 olika huvudmän som hade någon brist.

Den som vill starta en ny fristående skola eller utöka verksamheten på en befintlig fristående skola måste ansöka om detta hos Skolinspektionen. Om ansökan godkänns görs även en etableringskontroll innan utbildningen får starta.

Av årets etableringskontroller handlade 22 om nyetablerad verksamhet medan 35 etableringskontroller rörde utökning av en redan befintlig skolenhet.

Färre etableringskontroller 2023

Antalet genomförda etableringskontroller 2023 är lägre jämfört med 2022 och 2021. Inför skolstarten 2022 ingick 78 skolenheter i etableringskontrollen och vi utförde totalt 83 etableringskontroller på de 78 skolenheterna. Inför skolstarten 2021 gjorde vi 91 etableringskontroller vid 88 fristående skolenheter.

Brist vid 17 skolenheter

I årets etableringskontroll konstaterade Skolinspektionen brister vid 17 skolenheter med 15 olika huvudmän. Det motsvarar brister vid 30 procent av de granskade skolenheterna. I 2022 års etableringskontroll konstaterades brister vid 38 procent av de granskade skolenheterna.

De vanligaste bristerna handlade om att huvudmannen inte hade ordnat ändamålsenliga lokaler och utrustning samt böcker och digitala verktyg och andra lärverktyg. Fler huvudmän hade även anställt lärare som saknade lärarlegitimation och saknade tillgång till elevhälsa för eleverna.

Vid tidpunkten för sammanställandet av rapporten pågick fortfarande uppföljning av tre ärenden som fått föreläggande. Övriga huvudmän med brister hade åtgärdat bristerna innan skolstart. När vi sammanställde rapporten hade vi inte återkallat något godkännande om tillstånd i etableringskontrollen 2023.

Etableringskontroll 2023 tabell

Statistikrapport
Senast uppdaterad: 12 oktober 2023