Till huvudinnehåll

Regelbunden kvalitetsgranskning 2021

Skolinspektionen har under 2021 fattat totalt 77 beslut inom den regelbundna kvalitetsgranskningen.

Kvalitetsgranskningen har i stor utsträckning präglats av covid-19-pandemin och de restriktioner som följde. Under året har vi därför bara genomfört regelbunden kvalitetsgranskning på huvudmannanivå och det på distans.

Totalt har 77 beslut fattats

  • Totalt har 77 beslut fattats inom regelbunden kvalitetsgranskning under 2021, samtliga huvudmannabeslut.
  • Det område där störst andel av huvudmännen (22 procent) bedömdes ha kvalitet i hög utsträckning är Huvudmannens kompensatoriska arbete.
  • Det område där störst andel av huvudmännen bedömdes ha utvecklingsområden är Huvudmannens analys av studieresultat och trygghet (86 procent).

Statistik över regelbunden kvalitetsgranskning 2021

I tabellerna nedan hittar du statistik över de bedömda områdena på huvudmannanivå samt övergripande statistik per bedömningsområde och kvalitetsnivå. Tabellerna är i Excelformat och öppnas i nytt fönster.

Statistik regelbunden kvalitetsgranskning 2021 (Excel)

Om statistiken

Här kan du läsa mer om vad planerad kvalitetsgranskning är och vad vi tittar på och vad som är viktigt att tänka på för att tolka statistiken korrekt.

Statistik om planerad kvalitetsgranskning

Om planerad kvalitetsgranskning

Här kan du läsa mer om hur en inspektion går till och vad vi tittar på och bedömer inom den planerade kvalitetsgranskningen:

Inspektion - steg för steg
Om planerad kvalitetsgranskning

 

Senast uppdaterad: 5 mars 2024