Till huvudinnehåll

Anmälningar och beslut 2016

Antalet anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO har ökat med 19 procent under 2016, jämfört med samma period förra året. Anmälningarna handlar framförallt om kränkande behandling och att elever inte fått det särskilda stöd de har rätt till. Här hittar du statistik över anmälningarna 2016.

Statistikrapport

I rapporten hittar du rikssiffror över antal anmälningar och beslut om anmälningar, orsaker till anmälningar, fördelning på kön och skolformer. I rapporten finns även statistik över anmälningar till lärarnas ansvarsnämnd, viten och skadestånd.

Statistik över anmälningsärenden 2016 

Tematisk analys över rätten till stöd första halvåret 2016

Skolinspektionen har också gjort en tematisk analys av statistiken från första halvåret 2016. Den visar att skolor som inte klarar att ge eleverna det särskilda stöd de har rätt till tenderar att också ha brister i arbetet med elevhälsan.

Tematisk analys över rätten till stöd