Till huvudinnehåll

Anmälningar och beslut 2017

Antalet anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO har ökat med fem procent under 2017, jämfört med samma period förra året. Anmälningarna handlar framförallt om kränkande behandling och att elever inte fått det särskilda stöd de har rätt till.

Statistikrapport

I rapporten hittar du rikssiffror över antal anmälningar och beslut om anmälningar, orsaker till anmälningar, fördelning på kön och skolformer. I rapporten finns även statistik över anmälningar till lärarnas ansvarsnämnd, viten och skadestånd.
Statistik över anmälningsärenden 2017