Till huvudinnehåll

Anmälningar och beslut 2020

Under 2020 inkom det 3 876 anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO). Det är en minskning med 16 procent jämfört med 2019.

Anmälningarna under 2020 handlar framförallt om kränkande behandling och att elever inte fått det särskilda stöd som de har rätt till. Skolinspektionen och BEO har under 2020 fattat beslut om 4 190 anmälningar. Dessa kan även ha inkommit tidigare år.

I statistikrapporten kan du ta del av rikssiffror över antal anmälningar och beslut, orsaker, fördelning på kön och skolformer. I rapporten finns även statistik över anmälningar till lärarnas ansvarsnämnd (LAN), viten och skadestånd.