Till huvudinnehåll

Ärenden och beslut 2021

Mellan den 1 januari och 31 augusti inkom det 2 005 anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO). Från den 1 september fram till årsskiftet initierades 362 ärenden inom tillsyn utifrån individärenden (TUI).

Ny hantering av inkomna signaler

Sedan augusti 2021 tar Skolinspektionen inte längre emot anmälningar. Från och med september 2021 går det istället att lämna uppgifter om missförhållanden. Syftet med förändringen är att tydliggöra att Skolinspektionen tar emot alla uppgifter om missförhållanden som lämnas till myndigheten men att de inte per automatik längre blir ett eget ärende. Det som redovisas här är de fall där Skolinspektionen inlett en tillsyn, det vill säga blivit ett ärende. Läs mer om förändringen här:
Skolinspektionens tillsyn ska göra skillnad för så många elever som möjligt

Under 2021 fattade Skolinspektionen och BEO beslut om 2 613 ärenden. 38 procent av ärendena utreddes vidare efter en första bedömning. Brist konstaterades i 681, eller 69 procent, av dessa ärenden.

Fler pojkar än flickor

Anmälningarna/ärendena handlade framförallt om kränkande behandling och att elever inte fått det särskilda stöd som de har rätt till. Det var vanligare att ärendena handlade om pojkar än om flickor, vilket följer samma mönster som tidigare år.

TUI-diagram1.jpg

Statistikrapport 2021

Läs mer om årsstatistiken i vår rapport om individärenden:

Statistikrapport över individärenden 2021 

Senast uppdaterad: 6 mars 2024