Till huvudinnehåll

Anmälningar och beslut 2015-2020

Sedan augusti 2021 tar Skolinspektionen inte längre emot anmälningar. Därför finns ingen statistik över anmälningar efter detta. Här hittar du statistik över de anmälningar som inkommit samt beslut vi fattat under perioden 2015-2020.

Anmälningar utgick 2021

Sedan augusti 2021 tar Skolinspektionen inte längre emot anmälningar. Därför finns ingen statistik över anmälningar efter detta. Från och med september 2021 går det istället att lämna uppgifter om missförhållanden.

Syftet med förändringen är att tydliggöra att Skolinspektionen tar emot alla uppgifter om missförhållanden som lämnas till myndigheten men att de inte per automatik längre blir ett eget ärende, som var fallet med anmälningar. Läs mer om det här: Missförhållanden i skolan

Anmälningar och beslut 2015-2020

Här är hittar du statistik över de anmälningar som inkommit till Skolinspektionen under perioden 2015-2020.

Anmälningar och beslut 2020

Anmälningar och beslut 2019

Anmälningar och beslut 2018

Anmälningar och beslut 2017

Anmälningar och beslut 2016

Anmälningar och beslut 2015

Senast uppdaterad: 30 juni 2023