Till huvudinnehåll

Statistik över viten

Här har vi samlat statistik över våra beslut om vitesförelägganden. Vitesbesluten är alltid riktade mot huvudmannen men kan även gälla brister hos specifika skolenheter.

Viten under 2022

Totalt under 2022 fattade Skolinspektionen tio beslut om föreläggande vid vite. Året innan fattade vi fem beslut. Vitesbeloppen under 2022 varierade mellan 300 000 och 1 500 000 kronor. Flest vitesbeslut fattades inom riktad tillsyn.

Föreläggande vid vite

Ett föreläggande kan förenas med vite. Det betyder att huvudmannen, alltså den som ansvarar för skolan, kan bli tvungen att betala en summa pengar om inte bristerna åtgärdas i tid. Skolinspektionen bestämmer i beslutet hur stort vitet ska vara. Om huvudmannen inte följer föreläggandet kan vi ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vitet. Pengarna går till statskassan. Huvudmannen kan överklaga ett föreläggande vid vite till förvaltningsrätten.

Vad gör vi om bristerna vid en skola är allvarliga?

Läs mer om det här: Efter inspektion

Har du frågor om statistiken över viten?

Vänligen specificera din statistikförfrågan och mejla den till oss så besvarar vi den. Specificera gärna:

  • Tidsperiod. 
  • Aktuella skolenheter/huvudmän/kommuner.

Mejl: statistik@skolinspektionen.se

Senast uppdaterad: 14 juli 2020