Till huvudinnehåll

Vad innebär det att ha ekonomiska förutsättningar?

Kravet på ekonomiska förutsättningar innebär att verksamheten ska bedrivas så att den bär sina kostnader, samt att det finns ekonomiskt utrymme för nödvändiga investeringar.

Vi kan ingripa om en aktörs ekonomi kraftigt försämras, t.ex. genom vikande elevunderlag eller att aktörens tillgångar minskar på ett sådant sätt att det påverkar förutsättningarna att bedriva en verksamhet av godtagbar kvalitet enligt lagar och andra föreskrifter. Ett underskott i sig innebär inte att kravet på ekonomiska förutsättningar inte är uppfyllt. En prognos som visar att det finns förutsättningar att inom skälig tid nå ett överskott kan också vara en indikation på att kravet är uppfyllt.

Om det är fråga om ett bolag som ingår i en koncern beaktar vi även om ekonomin i koncernen som helhet påverkar aktörens ekonomiska förutsättningar.

Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Hittade du vad du letade efter?

Kontakta oss så hjälper vi till att svara på dina frågor.

Kontakta oss