Till huvudinnehåll

Frågor & svar

Frågorna och svaren rör grundskolan, om inte något annat anges. Svaren grundar sig på skollagen och andra relevanta skolförfattningar samt Skolverkets allmänna råd med kommentarer.

Kontakta Skolverkets upplysningstjänst om du har mer frågor om vilka bestämmelser som gäller för skolan. Det är i första hand de som har till uppgift att svara på allmänna frågor om skolbestämmelserna.

Se alla kategorier

Elevers rättigheter när det gäller utbildningen i skolan

Svar

Skolan ska vara avgiftsfri, ”enstaka mindre kostnader” kan dock godtas. Om kostnaden för matsäcken är regelbundet återkommande kan det vara fråga om en otillåten avgift, man behöver göra en helhetsbedömning av samtliga kostnader som belastar en elev under ett läsår.

Skolverkets information om avgifter

Välj en kategori

Kötid som urvalsgrund för fristående skolor

Frågor och svar om kötid som urvalsgrund för fristående skolor.

Skolenkäten

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar om Skolenkäten.

Kränkningar

Vanliga frågor om kränkningar i skolan. Länk till Barn- och elevombudet.

Ägar- och lednings­prövning – regler för enskilda huvudmän

Vanliga frågor om hur vi arbetar med ägar- och ledningsprövning.

Starta fristående skola

Vanliga frågor och svar om att starta skola.

Om skolor inte följer värdegrunden

Vanliga frågor och svar om skolor inte följer värdegrunden.

Kontaktar Skolinspektionen vårdnadshavare?

Vanliga frågor och svar om kontakten mellan Skolinspektionen och vårdnadshavare.

Uppgifter om missförhållanden i skolan

Vanliga frågor och svar om hur vi hanterar inkomna uppgifter om missförhållanden i skolan.

Tillstånd för fristående skola

Här hittar du svar på vanliga frågor om vad som gäller för tillstånd för fristående skola.

Hittade du vad du letade efter?

Kontakta oss så hjälper vi till att svara på dina frågor.

Kontakta oss