Till huvudinnehåll
Publicerad: 10 juni 2021

Skolinspektionen stänger Al-Azharskolan Vivalla och Al-Azharskolan Mellringe

Skolinspektionen har beslutat att återkalla godkännandet för Al-Azhar Stiftelsen i Örebro, som idag driver två skolor, en i Vivalla och en i Mellringe. Återkallandet görs på grund av bristande lämplighet i ägar- och ledningskretsen.

Skolinspektionens beslut innebär att huvudmannen Al-Azhar Stiftelsen i Örebro inte får driva skolorna vidare. Beslutet gäller från och med 15 juli 2021.

Beslutet grundar sig på de lagändringar som trädde i kraft vid årsskiftet 2018/2019. De innebär att Skolinspektionen ska pröva ägar- och ledningskretsens insikt och lämplighet samt ekonomiska förutsättningar för att driva en skola.

Orsaken till att Skolinspektionen återkallar godkännandet för Al-Azhar Stiftelsen i Örebro är att det finns allvarliga brister som rör huvudmannens ägar- och ledningskrets. Skolinspektionen bedömer att ägar- och ledningskretsen är olämplig att bedriva skolverksamhet.  

Eleverna måste byta skola

När en skola tvingas stänga är elevernas hemkommuner skyldiga att erbjuda eleverna utbildning i en kommunal skola. Eleverna och deras föräldrar kan också i mån av plats välja en fristående skola. Det är nu viktigt att varje elev i samråd med sin hemkommun så snabbt som möjligt får sin fortsatta utbildning tryggad. 

Beslutet kan överklagas

Al-Azhar Stiftelsen i Örebro har möjlighet att överklaga beslutet. Beslutet gäller i så fall tills vidare i avvaktan på ett avgörande från domstol

Ladda ner beslutet

För mer information kontakta

Presstjänsten: 08-586 080 60

Pressmeddelande